Nord-Odal kommune innfører besøkskarantene i 10 dager for besøkende som har vært på reise i utlandet, uavhengig av om landet man har vært i er i rød, gul eller grønn sone.

Gjeldende besøksregler for sykehjem og bofelleskap

  • Alle besøkende må ringe til avdelingen i forkant av besøket og gjøre en avtale
  • Hvert besøk begrenses til to personer «innomhus»
  • Alle besøkende blir registrert ved ankomst
  • Det er mulig å tilrettelegge for besøk i uteområde. Det er ikke ønskelig at beboere tas med til steder hvor det er mange personer samlet, enten det er privat, på spisesteder eller kjøpesentre.

Det er fortsatt viktig at alle støtter opp om de ekstraordinære tiltakene som settes inn for å ha kontroll på smitteutviklingen.

Kriseledelsen i Nord-Odal kommune følger nøye med på utviklingen av smittesituasjonen.