Informasjon til foreldre om åpning av barnehagene

Nord-Odal kommune gjenåpner barnehagene mandag 20. april 2020 i tråd med regjeringens beslutning.

Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet har i samarbeid utarbeidet en egen veileder om smittevern i barnehager. Den gir god og tydelig veiledning om hvordan barnehagene kan ivareta smittevernet og gjør at barnehagene kan gjenåpnes på en forsvarlig måte for både barn, ansatte og foreldre.

Barnehagene i Nord-Odal er i full gang med å tilpasse seg innholdet i veilederen slik at barnas behov for kontakt og omsorg ivaretas, og det legges til rette for at ditt / deres barn skal oppleve trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagehverdagen.

Veilederen kan blant annet leses på nettsiden til Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet har også utarbeidet to informasjonsvideoer i forbindelse med åpningen av barnehagene.

De tre viktigste smitteverntiltakene i barnehagene er:

 • Ingen ansatte, barn og foreldre som er syke skal møte i barnehagen
 • Gode rutiner på håndvask og renhold
 • Inndeling i mindre grupper

Slik legger barnehagene i Nord-Odal til rette for å redusere kontakt:

 • Vi ber om at barna er kledd for å kunne vente ute forbindelse med levering
 • Vi kartlegger og organiserer oppmøte- og hentetider for å hindre trengsel
 • Vi organiserer slik at noen grupper kan starte dagen ute
 • Vi har utarbeidet en plan for å redusere trengsel i garderober, toaletter og på vei inn og ut av barnehagen. Det er viktig at foreldre følger med på oppslag i den enkelte barnehage.
 • Vi organiserer bruk av rom i forhold til antall barn i faste grupper
 • Vi sørger for egen sitteplass per barn med avstand mellom barna ved aktiviteter og måltider
 • Vi passer på at det er tilstrekkelig utstyr som tegnesaker, viskelær, sakser og blyantspissere slik at deling begrenses
 • Vi sikrer gode rutiner for måltider. Nord-Odal kommune har besluttet at barna skal ha med seg matpakke hjemmefra til alle måltider, dette for å forhindre smitte. Det vil bli servert melk til måltidene.
 • Vi planlegger for aktiviteter ute, herunder ulike tider for ulike grupper
 • Vi deler opp lekeplassen slik at barn fra ulike grupper blandes i liten grad
 • Leker skal ikke tas med hjemmefra. Kosedyr eller lignende må holdes begrenset til det enkelte barn, for eksempel ved soving

Tiltakene vil føre til en annerledes barnehagehverdag i Nord-Odal kommune, men sammen skal vi fortsatt skape et godt barnehagetilbud for alle våre barnehagebarn.

Hjertelig velkommen tilbake til våre barnehager mandag 20. april.

Alt blir bra