Målet med ordningen

Formålet med ordningen er å motvirke og dempe konsekvensen av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddet er et virkemiddel for å bedre muligheten for at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Målgruppe

Målgruppen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan søke om midler for å iverksette tiltak som ivaretar formålet.

Søknadsfrist
Fristen for å søke på midlene for 2019  er 10. desember 2018. Søknaden finnes på Bufdirs søknadsportal.

Mer informasjon

Du kan få mer informasjon om ordningen ved å henvende deg til kommunens kontaktperson Trine Jeanette Hansen, telefon 916 43 125. Du finner også informasjon om ordningen på nettsidene til Bufdir.

Illustrasjon fisking