Utlysning

Målet med ordningen

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Løsningen for å nå barn vil variere fra kommune til kommune og frivillige organisasjoner, og idretten som allerede får offentlig støtte forventes å bidra i de ulike løsningene.

Målgruppe

Målgruppen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan søke om midler for å iverksette tiltak som ivaretar formålet.

Søknadsfrist
Fristen for å søke på midlene for 2020 er 13.desember2019. Søknaden finnes på Bufdir sin søknadsportal.

Mer informasjon

Du kan få mer informasjon om ordningen ved å henvende deg til kommunens kontaktperson; Trine Jeanette Hansen, tlf. 916 43 125. Du finner også informasjon om ordningen på nettsidene til Bufdir.

Familie som fisker