Hvis du skal gjøre opp ild utendørs, er det viktig at du er klar over at du har en generell plikt til å vise aktsomhet for å unngå brann. Brudd på denne aktsomhetsplikten kan føre til både straff- og erstatningsansvar. Det betyr at du alltid må vurdere om det er forsvarlig å tenne opp ild.

Unntak fra forbud
I forsvarlig avstand fra skog og mark kan det gjennomføres åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål uten spesiell tillatelse fra brannvesenet når dette åpenbart ikke kan føre til brann.

Skogbrannplakat