Vannkvalitet for badevann vurderes i hovedsak ut i fra innhold av tarmbakterier (TBK). Vannkvaliteten er gjengitt i tre tilstandsklasser, med utgangspunkt i normene i vannkvalitetsnormer for friluftsbad:

Tabell badevannskvalitet

Risikoen for å bli syk av å bade i ferskvann i Norge er generelt liten. I den grad man ønsker å ta ekstra forholdsregler ved bading så gjelder det spesielt rett etter større regnskyll og særlig der det er åpne bekker eller utløp fra rør. Der vil sannsynligheten for dårligere badevannskvalitet være større.

Svømmekløe:Folkehelseinstituttet ønsker å følge med på utbredelsen av svømmekløe i Norge. Dersom du opplever svømmekløe i sommer (kløende utslett etter bading i ferskvann) vil de gjerne at du tar kontakt. For mer informasjon se på Folkehelseinstituttets side om svømmekløe.

Alger: Oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger) kan forekomme i ferskvann, brakkvann og saltvann. Disse organismene kan produsere flere typer toksiner. Dersom vannet er grønt, rødt eller brunt kan det være en algeoppblomstring og bading bør unngås.