Kriseledelsen i Nord-Odal har i dag bestemt å følge Folkehelseinstituttets råd når det gjelder avlysning av alle arrangementer med over 500 involverte.

Når det gjelder arrangementer (idrettsarrangementer, kino, teater, konserter, fester mv.) med mer enn 50 deltakere (inkludert publikum) anbefaler Fylkesmannen i Innlandet at disse ikke bør avholdes. Dersom et arrangement har mellom 50 og 500 deltagere, og arrangøren allikevel mener at det skal avholdes, må det gjennomføres en risikovurdering og sendes inn et skjema til kommunen for godkjenning.

Skjema for registrering av arrangement

Illustrasjon konsert