Midt i matfatet

I tillegg til at det vil være interessant å besøke selve utstillingen, foregår det et eget næringstreff med tema «Bærekraftige matopplevelser» fra klokken 12-15. Hit kommer både Tine, Nortura og Arena Heidner.

Vi foreslår avreise fra Sand kl 10 og retur kl 15, slik at man eventuelt kan være med på næringstreffet. Litt avhengig av hvor mange vi blir, prøver vi å få til en felles transport, enten med minibuss eller privatbiler.

Hvis du er interessert i å bli med, send en e-post til  innen onsdag 13. september. Gi beskjed om du vil være med på næringstreffet.

Tips gjerne andre du tror kan være interessert om dette.