Arbeidet med Sandsfossbrua er nå påbegynt og brua vil være stengt i tre til fire uker. Det er satt opp midlertidig bru ved siden av. For å unngå for mye gangtrafikk i området ved brua vil elever fortsatt bli kjørt med buss til/fra Sand sentralskole.

Arbeid på bru