Parkering må i arbeidsperioden skje på andre plasser i sentrum. Besøkende til kommunehuset må benytte inngangen mot nord (i retning sykehjemmet).

Området blir sikret med byggjerder, også gangadkomst til Samling og det gamle bankbygget blir sikret.

Arbeidene ferdigstilles i løpet av uke 18/19.