Nord-Odal kommune har ved Stortingsvalget 2017 to valgkretser.  Begge kretsene har åpne valglokaler fra kl. 10.00 til 20.00.

Garvik stemmekrets har i år flyttet til det «sosiale rommet» i idrettshallen i Mo.

Sagstua stemmekrets holder fortsatt til på Milepelen. Det gjøres oppmerksom på at stemmelokalet i år er i Storsalen, og ikke Galleriet som tidligere år.

Husk legitimasjon med bilde.