Servicekontoret har åpent servicetorg og sentralbord mandag (11.04) og tirsdag (12.04) 10.00 - 14.00. Onsdag (13.04) er både servictorg og sentralbord stengt.

Biblioteket: Mandag 11.04. Selvbetjent  09.00 - 15.30
                   Tirsdag 12.04. Selvbetjent  09.00 - 14.00
                                            Betjent       14.00 - 19.00
                  Onsdag 13.04   Betjent        09.00 - 12.00

Meråpent bibliotek er tilgjengelig alle dager 07.00 - 23.00. Tilgang ordnes i skranken i betjent tid.

Legesenteret: mandag - onsdag (11.04 - 13.04) kl. 10.00 - 14.00 (Tlf 62 97 82 00)