Presisering fra regjeringen

Regjeringen kom onsdag kveld med følgende presisering:
Barnehager, skoler og SFO kan ha kortere åpningstid.

Mer informasjon finner du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Hovedregelen er at skoler, barnehager og SFO skal gi et tilbud på samme måte som før stengning, men kan ha kortere eller fleksible åpningstider hvis det er nødvendig for å ivareta kravene til smittevern.

Hva innebærer dette i Nord-Odal?

Barnehagene i Nord-Odal kommune ser seg nødt til å ha noe kortere åpningstid for å kunne ivareta kravene til smittevern på best mulig måte.

Åpningstiden for barnehagene i Nord-Odal settes derfor til:
08:00 – 16:00

Avviket fra denne åpningstiden er Mo barnehage i uke 18 (27.04 - 30.04), de har full åpningstid denne uken.

Barnehager, skoler og SFO som har kortere åpningstid, må fortsatt sørge for tilbud til barn av foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige behov. Hvor omfattende tilbudet utover den reduserte åpningstiden skal være, må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og ta utgangspunkt i behovet til barna og foreldrene.

Tilbud utover den begrensede åpningstiden

Det er tre muligheter for å få tilbud ut over den begrensede åpningstiden:

  1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon
  2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus).
  3. Barn med særlige behov

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

  • Barnet skal være under 12 år.
  • Det er tilstrekkelig at én forelder arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud.
  • Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.
  • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foreldre er personell i kritisk samfunnsfunksjon og / eller har virksomhetskritisk oppgave.

For punkt 3 gjelder det at dersom den begrensede åpningstiden medfører at barnets særskilte behov ikke blir ivaretatt må foreldrene og barnehagen i samarbeid finne en løsning for å ivareta barnets behov.

Barnehagene vil fortsette med å foreta ukentlige kartlegginger av hvordan den enkelte forelder har behov for å bruke barnehageplassen. Dette for å kunne tilpasse bemanningen og kohortgruppene på best mulig måte slik at smittevernet blir ivaretatt.

Alt blir bra