Aasen kommer fra stillingen som spesialrådgiver kommunedirektørens stab i Hamar kommune, der hun har vært overordnet linjeleder i rådmannens ledergruppe i ni år. Hun har bred erfaring fra offentlig sektor og har blant annet jobbet som pleie- og omsorgssjef i Sør-Varanger kommune, vært rådgiver strategi og helsefag i Sykehuset Innlandet HF og Familie- og levekårssjef i Hamar kommune frem til 2019.

Den nye kommunedirektøren er utdannet sosionom, og har masterutdannelse på Handelshøyskolen BI innenfor endringsledelse, samspill og ledelse og Human Resource Management.

­– Grunnen til at jeg søkte stillingen handler primært om kommunens viktige funksjon for innbyggere og samfunnsutvikling, mulighetene lederrollen gir for samarbeid med folkevalgte, næringsliv og frivillig sektor. Etter å ha møtt ordfører/deler av formannskapet tok jeg en tur til Sand/Nord Odal, og fikk rett og slett enda mer lyst på jobben. Jeg opplever Nord Odal som en kommune som tør å satse, har møtt trivelige, dyktige folk – og et godt sted å komme til, forteller Aasen.

Ut over relevant faglig kompetanse og personlig egenskaper, har Aasen lokalpolitisk erfaring og interesse, samt et stort hjerte for offentlig virksomhet. Hun er videre opptatt av kvalitetsstyring, endrings- og utviklingsarbeid og kostnadseffektivitet som integrert del av daglig drift.

Ordfører Lise Selnes gleder seg over at man nå har fått på plass en nye kommunedirektør.

– Vi hadde en sterk søkerliste, og det er fint å se at vi er en attraktiv kommune. Jeg er samtidig stolt over at vi nå får den første kvinnen i den øverste lederjobben i administrasjonen, sier Selnes.

FAKTA


Anne Olen Aasen – profil på Linkedin: linkedin.com/in/anne-olen-aasen-b4932763

KONTAKT


Trine Jeanette Hansen, konstituert rådmann, Nord-Odal kommune. Tel. 916 43 125, e-post: trine.jeanette.hansen@nord-odal.kommune.no

Anne Olen Aasen