Vi har hatt mange henvendelser på manglende postlister og håper både innbyggere og andre nå finner den informasjonen de trenger.

Kommunen har som mål at vi nå klarer å holde postlistene oppdatert i tiden fremover.