I prosjektperioden er det fri etablering med Telenors pakkeløsning. Vanlig etablering koster 4900 kroner. Kundene må derimot grave på egen eiendom der luftstrekk ikke vil benyttes. I dette prosjektet er det stort sett snakk om gjenbruk av lufttrasé, slik at det færreste trenger å grave på egen tomt.

Prisen er på 3,16 mill. Nord-Odal kommune og Innlandet fylkeskommune tar 1,7 millioner kroner av regninga, og Telenor dekker resten.

For at prosjektet skal kunne igangsettes, kreves det 65% oppslutning. Utbyggingen (prosjektperioden) er forventet avsluttet ultimo 2023.

Forhåndsbestilling kan gjennomføres på nett  https://www.telenor.no/privat/internett/bestill/ eller ved henvendelse til Telenors kundeservice. Pris er fra fra kr 749,- uten TV- og strømmepakke, og fra kr 799,- med TV og strømmepakke.

Utbyggingsområde
Kartet viser en oversikt over utbyggingsområdet.