Nord-Odal kommune gjenåpner skolene for elevene på 5. - 10. trinn mandag 11. mai 2020 i tråd med regjeringens beslutning.

Smittevernveileder for skole

Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet har i samarbeid utarbeidet en egen veileder om smittevern i skolen. Den gir god og tydelig veiledning om hvordan skolene kan ivareta smittevernet og gjør at skolen kan gjenåpnes på en forsvarlig måte for både elever, ansatte og foreldre.

Skolene i Nord-Odal er i full gang med å tilpasse seg innholdet i veilederen slik at elevenes behov for trygt og godt skolemiljø ivaretas, og det legges til rette for at din / deres elev skal oppleve trygghet, tilhørighet og trivsel i skolehverdagen.

Veilederne kan blant annet leses på nettsiden til Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet har også utarbeidet informasjonsvideoer i forbindelse med åpningen av skolene.

De tre viktigste smitteverntiltakene i skolene er:

  • Ingen ansatte, elever og foreldre som er syke skal møte i skole
  • Gode rutiner på håndvask og renhold
  • Redusert kontakt mellom personer

Slik legger skolene til rette for å følge smitteverntiltakene

Gode rutiner på håndvask og renhold

  • Elevene skal se film om håndhygiene og få grundig opplæring i håndvask
  • Elevene skal utføre håndvask etter bestemte rutiner flere ganger i løpet av dagen
  • Alle ansatte har fått gjennomgang av alle rutiner og retningslinjer for smittevern
  • Klasserom rengjøres hver dag, mens toaletter og overflater rengjøres flere ganger om dagen
  • Hvert klasserom har eget utstyr for smittevern, slik som håndsprit, engangshansker og våtservietter

Det er i tillegg gjort forskjellige tiltak på de forskjellige skolene og trinnene når det gjelder redusert kontakt mellom personer, faste innganger og klasserom, oppmøte, endringer i timeplaner og skolevegen.

Tiltakene vil føre til en annerledes skolehverdag i Nord-Odal kommune, men sammen vil vi fortsatt skape et trygt og godt skoletilbud for alle våre elever. Alle ansatte i skolene gleder seg til å møte elevene igjen!

Hjertelig velkommen tilbake til skolen mandag 11. mai.