Kommunene i Kongsvingerregionen (Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og Åsnes) har besluttet følgende:

Alle arrangement som samler mange mennesker avlyses. Dette omfatter barnetog, barnehagetog, russetog, og alle planlagte arrangementer på skoler og samfunns-/grendehus. Vi oppfordrer imidlertid alle til å markere nasjonaldagen i sine hjem.

Avlysningen av tog og arrangementene skjer på bakgrunn av det nasjonale forbudet mot kultur- og idrettsarrangementer som ikke kan ivareta kravet om 2 meters avstand. I tillegg har kommuneoverlegene i regionen, i tråd med nasjonale retningslinjer, fattet vedtak om allment forbud mot møter og sosiale arrangementer med flere enn fem personer.

Det vises forøvrig til nasjonale retningslinjer for sosiale sammenkomster.

Det jobbes med alternative måter å feire 17. mai

Marker dagen hjemme

Vi oppfordrer alle til å markere dagen hjemme! Ta på deg finstasen, syng nasjonalsangen på terrassen, ta med familien på 17. mai-leker i hagen.

Felles nasjonalsang kl. 13.00

Klokka 13:00 på nasjonaldagen blir det salutt fra Kongsvinger festning. Hele Norge oppfordres til å være med på å synge «Ja, vi elsker» samtidig, rett etter salutten. Ut på balkongen, i hagen eller gjennom vinduet for å synge nasjonalsangen sammen med naboen og resten av landet!

Digital feiring

Enkelte markeringer vil foregå uten publikum (kransenedleggelse, flaggheising og lignende), og mange av disse vil tilgjengeliggjøres på nett. Det vil bli digitale strømminger av taler og hilsener fra ordførere, komitéledere og andre.

Del bilder med oss på Instagram ved å bruke #norgesgrønnehjerte. Vi kan se hverandre på avstand og feire sammen selv om vi ikke er til stede sammen!

Avtal gjerne møter med venner og familie på digitale plattformer!

Følg med på kommunenes Facebook og nettsider for oppdatert informasjon!

Norsk flagg