– Alle boliger og hytter skal ha røykvarslere og du må ha minst én varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket, sier Rune Ekornhol, brannsjef i Nord-Odal.

Elever i 9. trinn på ungdomsskolen gjennomfører denne uken årets versjon av aksjon boligbrann. Et tilsyn i egen bolig med fokus på brannvarsling, slokkeutstyr og andre brannforebyggene tiltak.

Test røykvarsleren
Test røykvarsleren ved å holde ”test-knappen” inne noen sekunder. Røykvarsleren skal da begynne å pipe. Om den ikke gjør det, må du bytte batteri og gjenta testen, eventuelt kjøpe ny varsler. Hvis røykvarsleren gir fra seg korte pip, vil det si at batteriet begynner å bli dårlig. Da må du bytte batteriet med en gang.

Bruk gjerne Røykvarslerdagen til å hjelpe noen som ikke klarer å teste eller bytte batteri selv. En ny røykvarsler kan også være en fin førjulsgave.

– Vi anbefaler seriekoblede røykvarslere, slik at alle varslerne piper samtidig ved brann. Dette kan gi deg verdifull tid til å evakuere, for eksempel hvis en brann starter i kjelleren og du sover i andre etasje. Det kan være med på å redde liv, sier Ekornhol. Kanske en kan se på muligheten for å ha felles seriekobling mot en sårbar nabo også? Mulighetene er mange.

Bør testes jevnlig
Røykvarslere bør normalt byttes ut etter åtte til ti år. I rom med mye støv og skitt kan detektoren bli ustabil og gi falske alarmer, fordi sensoren blir skitten eller støvete. I slike miljø vil levetiden til røykvarsleren være kortere. Røykvarslere er EE-avfall som ikke skal kastes i søpla. Gamle røykvarslere kan leveres gratis til forhandlere og til din lokale gjenvinningsstasjon.

røykvarslerdagen.no finner du nyttig informasjon om tiltak som bedrer brannsikkerheten.

Kontaktperson:
Rune Ekornhol
Nord-Odal Brannvesen
95 07 54 91

Husk:
- Ha minst en røykvarsler i hver etasje.
- Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minst en halv meter fra veggen.
- Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når døren mellom rommene er lukket.
- Har du en bolig med mange rom eller flere etasjer bør du ha seriekoblede røykvarslerne. Da piper alle varslerne samtidig ved brann.
- Velg optisk røykvarsler. De fleste boligbranner starter som ulmebranner, og da er optiske røykvarslere best.
- Det er forhandlerne som er ansvarlig for at røykvarslerne de selger er produsert i henhold til regelverket. Det du må sjekke er at varsleren er CE-merket.

Plakat røykvarslerdagen