Velkommen til oss! Det er med glede jeg ønsker velkommen til våre nye nettsider. Her kan du lett finne informasjon om våre tjenester og det som skjer i vår kommune.

Vi vet at svært mange bruker nettet daglig og vi vil tilstrebe å gjøre disse sidene så brukervennlige som mulig. Dette vil styrke kontakten mellom innbyggere og kommune. Gjennom disse sidene ønsker vi å gjøre mange tjenester fra kommunen tilgjengelig døgnet rundt.

Jeg håper også at disse sidene vil være til nytte for folk utenfor Nord-Odal, tilflyttere, turister og etablerere. Alle som ønsker å vite mer om vår trivelige kommune anbefaler jeg å bruke disse nettsidene. 

Velkommen til Nord-Odal på nett i ny drakt.

Bilde av ordfører Lise Selnes