Nord-Odal legesenter er nå på grunn av brudd i en kabel uten internett og telefon. Dette innebærer begrenset kapasitet på sentralbordet og lenger ventetid på telefon. Dersom det ikke haster å komme i kontakt med legesenteret ber vi om at du venter med å ringe til en annen dag.

Legesenteret har også begrenset tilgang til journalsystemet frem til feilen er rettet. Vi vil derfor ikke kunne besvare henvendelser som omhandler prøvesvar og lignende. Vi anbefaler at timebestilling gjøres på helsenorge.no.