Tjeneste for psykisk helse og avhengighet har hatt besøk av daglig leder av Nok.Elverum- Ressurssenter mot seksuelle overgrep.

Nord Odal kommune er bidragskommune og samarbeider med senteret. Dette er et hjelpetilbud med spisskompetanse om overgrepstematikk og er for alle over 16 år, uten krav om henvisning.

Man kan derfor ta direkte kontakt og få god og rask hjelp i alle typer saker som omhandler seksuelle overgrep.

De har også et tilbud til støttepersoner/pårørende til overgrepsutsatte og er en gratis fagressurs til alle som jobber i ulike tjenester i Nord Odal kommune, som kommer i kontakt med de som har opplevd seksuelle overgrep.

Sjekk ut deres hjemmeside www.nokelverum.no og Facebookside for mer informasjon om tilbud.