Garvikåsen boligområde er regulert i reguleringsplan Garvikåsen, vedtatt av kommunestyret 14.10.1987.  I forbindelse med videre utbygging av boligområdet er det behov for en gjennomgang av plangrunnlaget. De neste etappene som planlegges utbygd er områdene som i planen er betegnet B5 og B8. Nord-Odal kommune ønsker gjennom planarbeidet å vurdere utformingen av disse områdene før en går videre med en utbygging. Det vil også bli vurdert om det er behov for endringer innenfor de bebygde områder, og foretatt en oppdatering av plangrunnlaget etter gjeldende plan- og bygningslov. Reguleringsplan Garvikåsen omfatter et stort område og det er derfor valgt å utarbeide ny plan for et delområde i stedet for å foreta endringer i gjeldende plan.

Planområdet omfatter følgende eiendommer:

 • 52/1
 • 52/168
 • 52/170
 • 52/171
 • 52/172
 • 52/173
 • 52/174
 • 52/175
 • 52/177
 • 52/178
 • 52/179
 • 52/180
 • 52/181
 • 52/182
 • 52/183
 • 52/184
 • 52/185
 • 52/186
 • 52/187
 • 52/189
 • 52/190
 • 52/191
 • 52/192
 • 52/193
 • 52/194
 • 52/199
 • 52/201
 • 52/202
 • 52/203
 • 52/204
 • 52/205
 • 52/206
 • 52/207
 • 52/208
 • 52/209
 • 52/210
 • 52/211
 • 52/212
 • 52/213
 • 52/214
 • 52/223
 • 59/8

Eventuelle innspill til planarbeidet fremmes skriftlig til e-post postmottak@nord-odal.kommune.no, eller i brev til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua, innen 15.09.2018. 

Vedlegg
Oversiktskart
Planområde