NVE har forlenget konsesjonen til E.ON fra 25 år til 30 år. Dette orienterer de kommunen om i brev journalført 5. juli. 

Varsel om forlenget anleggskonsesjon

NVE har også sendt en søknad fra Eidsiv ut på høring. Søknaden gjelder endring av netttrase og fornyet tillatelse til konsesjon. Endring av netttraseen er i Nes og Sør-Odal kommuner. Høringsfristen er 20. august 2018

Høring endret nettrase

Saksdokumenter

Anleggskonsesjon Eidsiva Engerfjellet
Anleggskonsesjon Eidsiva Songkjølen
Anleggskonsesjon EON
Avtale EON Nord-Odal kommune
Bakgrunn for vedtak - Songkjølen og Engerfjellet (ekstern lenke, dokument for stort til å laste opp her)
Ekspropriasjonstillatelse Eidsiva
Ekspropriasjonstillatelse EON
Kommunens høringsuttalelse til konsesjonsbehandlingen
Konsesjonsgitt planområde Engerfjellet
Konsesjonsgitt planområde Songkjølen
Nord-Odal kommunes høringsuttalelse - ny behandling
Vindkraftkommunen Smøla - Utbyggingsprosesser  betydning og erfaringer

Planområde Engerfjellet med turbinerPlanområde Songkjølen med turbiner