Planområdet omfatter deler av det eksisterende industriområdet og en utvidelse mot nord, øst og vest. Reguleringsplanen legger til rette arealer for industri, motorsport og masseuttak.

Eiendommene innenfor planområdet er gnr/bnr:

 • 36/77
 • 36/72
 • 34/1
 • 59/14
 • 36/4
 • 35/109
 • 36/57
 • 36/71
 • 36/111
 • 36/90
 • 36/85
 • 36/84
 • 36/83
 • 36/115
 • 40/1
 • 36/23
 • 36/8
 • 40/69

Sakens dokumenter:

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager sendes skriftlig via e-post til postmottak@nord-odal.kommune.no , eller som brev til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua. Frist for å fremsette klage er 10.09.2018.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.