Planområdet ligger langs Eriksætervegen øst for Sætersjøen. Reguleringsplanen åpner for utbygging av fritidsboliger med tilhørende anlegg.

Planområdet omfatter eiendommene:

  • 29/1
  • 29/1/5
  • 29/1/10
  • 29/1/12
  • 29/53
  • 29/54
  • 29/72
  • 29/74

Sakens dokumenter:

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager sendes skriftlig via e-post til postmottak@nord-odal.kommune.no, eller som brev til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua. Frist for å fremsette klage er 12.12.2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.