Nord-Odal kommune mottok 29. april en henvendelse fra Tor-H Soløst med forespørsel om navneendring på grendevegen Sollaustsvingen (ref: 18/1552-1). Sammen med henvendelsen var et vedlegg med samme forespørsel underskrevet av 10 beboere i Sollaustsvingen.

 

I henvendelsen bes det om at navnet på Sollaustsvingen endres til Soløstgrenda.

 

Adressenavnet Sollaustsvingen ble vedtatt i Nord-Odal kommunes formannskap 27.02.2012. Det er ikke klagerett på dette vedtaket. Stedsnavnloven åpner for at en navnesak kan åpnes på nytt når det kommer ny informasjon.

 

Et av formålene til stedsnavnloven er å gi en skrivemåte som er praktisk. I henvendelsen som kommunen mottok 29. april trekkes det fram at beboerne opplever at navnet er vanskelig å kommunisere.

 

Et av formålene med stedsnavnloven er å ta vare på stedsnavn som et språklig kulturminne.

Nord-Odal kommune har tradisjon for å bruke lokale stedsnavn når veger gis navn. Stedsnavnloven fastslår at det er den offisielt vedtatte skrivemåten på stedsnavn som styret skrivemåten for vegnavn som er avledet fra stedsnavn.

 

Man må skille på navnet på en gard eller et sted som er offisielle navn som brukes på kart og lignende og personnavn som har samme opprinnelse. Man står friere med hensyn til skrivemåte på personnavn og de kan finnes i flere ulike varianter, slik som Sollaust, Solaust, Solløst og Soløst.

 

Kartverket vedtok i 2006 at den godkjente skrivemåten for stedsnavnet i denne saken er Sollaust. Hvis dette navnet fortsatt skal være en del av vegnavnet må kommunen følge Kartverkets vedtatte skrivemåte og bruke nettopp Sollaust. Kommunen kan ikke vedta et vegnavn med skrivemåten Solaust, Solløst eller Soløst.

 

Hvis kommunen skal vedta et annet navn på vegen som er enklere å kommunisere enn Sollaustsvingen må man vedta et helt annet navn. Om Sollaustsvingen skal bytte navn og hva et eventuelt nytt navn skal være vedtas i kommunens formannskap. Vi gjør oppmerksom på at formannskapet kan vedta å opprettholde vegnanvet Sollaust. Som en del av saksutredningen til saksbehandling i formannskapet vil kommunen invitere til at de som ønsker kan sende inn navneforslag på vegen som i dag heter Sollaustsvingen.

En kommune kan ikke ha to veger med samme navn. Vi ber derfor om at navneforslagene som sendes inn ikke er brukt fra før. På kommunens kart kan du slå opp hvilke navn som er brukt på veger i kommunen, http://kart.sorhedmark.no/?layout=nord-odal.

 

Vi ber om at forslag sendes inn innen 8. oktober 2018. Forslag sendes inn gjennom dette skjemaet: https://e-skjema.no/nord-odal/sd/skjema/NOK025/

Vennligst oppgi referansenummeret 18/2262-1 i skjemaet.