Det er i hovedtrekk markedskreftene som styrer næringsutviklingen i en kommune. Likevel har vi viktig rolle som vertskap og tilrettelegger, herunder sikre god infrastruktur, rammevilkår og tilgang til kompetanse og kapital.

Formålet med Nord-Odals strategiske næringsplan er å konkretisere på hvilken måte vi skal bidra til at næringslivet i regionen opprettholder og styrker sin konkurransekraft og øker attraktivitet for nye etablerere. Samtidig vil planen:

  • gi politikere og administrasjon i Nord-Odal kommune innsikt og forståelse i næringslivets rammebetingelser og behov.
  • gi et godt grunnlag for hva kommunen skal fokusere på for å bidra til positiv næringsutvikling.
  • være en plattform for samarbeid mellom næringsliv og kommune og innad i regionen.
  • gi grunnlag for budsjettmessige disposisjoner.

Strategisk næringsplan Nord-Odal 2018-2021Last ned Strategisk næringsplan Nord-Odal 2018-2021

Forankringsprosess

Politisk forankring: Planen har vært presentert som diskusjonsutkast hos utvalg E&S 27. november 2017.

Regional forankring: Planen ble lagt frem for K+ og regionalt forum for næringssjefer uke 43 2017.

Tilbakemeldinger fra disse møtene er bakt inn i nåværende innspillsversjon.

Forankring næringsliv: Innspillsversjon sendes til Sand Sentrumsforening, Mapei og øvrige bedrifter på Granerud, samt større aktører innen næringsliv for tilbakemelding innen 15. mars 2018.

Alle forslag fra næringslivet tas med før planen endelig behandles i formannskapet 23. mars og kommunestyret 12. april 2018.

Strategisk næringsplan