Saksfremlegg

Innspill sendes på e-post til Eva Snare: eva.snare@nord-odal.kommune.no og merkes "Høringsuttalelse fiberbredbånd"

Kontaktperson for spørsmål: Eva Snare tlf. 904 00 643