Kommunene Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger, Eidskog og Grue startet i 2020 arbeidet med Regional plan for friluftslivets ferdselsårer. For å kunne tilrettelegge for et godt tilbud av ferdselsårer er det viktig å ha kunnskap om hvilke ferdselsårer som eksisterer lokalt, hvilke behov de dekker og hvordan de kan utvikles på en bærekraftig måte for å skape mer aktivitet.

Kongsvingerregionen har et omfattende sti- og løypenett. Dette brukes av et mangfold av interesser, men bruken og behovene for utbedringer av disse er mindre kjent, vi ønsker derfor lag, foreninger og andre innbyggere til å komme med innspill på planen og tiltakslista, for eksempel ved å foreslå viktige stier eller turmål som du mener burde vært med i planen eller komme med forslag til helt nye traseer.

Planen for friluftslivets ferdselsårer består av tre deler:

  • En tekstdel/planbeskrivelse
  • Kommunale delplaner med prioriteringslister
  • Et temakart som viser eksisterende, planlagte og foreslåtte ferdselsårer, turruter og målpunkt.

Her kan du lese hele planen med de kommunale delplanene/tiltakslistene (PDF, 987KB)

Her kan du registrere dine innspill

Når du zoomer deg inn i kartet vil du se at det for eksempel finnes flere stier i marka enn de som er foreslått som fotruter og dette er stier det ikke er foreslått tiltak på.

Frist for høringen er 1. mars 2022

Kontaktperson Nord-Odal kommune:
Hana Engh, rådgiver GIS/Landbruk, mobil: 940 16 969, e-post: hana.engh@nord-odal.kommune.no

Høring - friluftslivets ferdselsårer