Nord-Odal kommunestyre vedtok i sak 103/19, den 11.12.2019, å legge forslag til Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder for Nord-Odal kommune ut på høring.

Kommunelovens kap 8. krever at bestemmelser om godtgjøring skal vedtas i forskrift. Forslaget til forskrift skal etter vedtaket legges ut på høring med høringsfrist 25. januar 2020.

Alle har mulighet til å komme med høringssvar. Svar sendes til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua eller postmottak@nord-odal.kommune.no