I henhold til forvaltningslovens §37, legges forslag til endring av lokal forskrift ut for høring. Endringene er markert med gul skrift og er tilføyelser fra tidligere forskrift fra 2001.

Høringen gjelder Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Sak 19/1768

Uttalelsene gis skriftlig til rune.ekornhol@nord-odal.kommune.no  innen 20.01.2020.