1-2 nye områder i 2018
Det pågår i disse dager forhandlinger om utbygging i Austvatn-området i 2017. Vi har som mål at så mange som mulig i Nord-Odal skal få tilbud om høyhastighetsbredbånd innen 2020.

I 2018 vurderer Nord-Odal kommune derfor å søke om støtte for utbygging av 1-2 nye områder, og at disse skal bygges ut som tilskuddsprosjekt. Denne høringen gjelder for utbygging av høyhastighets bredbånd i områdene innenfor:

  • Bukkeneset
  • Storsjøen vest

Høringsuttalelser
Innbyggere, bedrifter, hytteeiere, lag og foreninger og andre interesserte kan sende sine innspill og uttalelser til utbyggingsplanen til Paul.reidar.losneslokken@nord-odal.kommune.no  merket «Høringsuttalelse fiber»innen 25. mai 2018. Vår frist for å søke om Nkom-midler er 1. juni.

Områdene som kommunen ønsker å søke på er markert med grønt og lyserødt på kartet under.

bredbåndssøknad