Det høres nå på endringer i forskriftens § 9 om jegerprøven, § 23 om krav om godkjent ettersøkshund, § 24 om arrangør og gjennomføring av godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer, § 25 om ID-merking, godkjenning og registrering av ettersøkshund og ny § 26 om overgangsbestemmelser. I tillegg høres det på bestemmelser om ikrafttredelse.

Høringsdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på http://www.miljodirektoratet.no/ under høringer. Her finnes også forskrift om endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst fastsatt den 4. mars 2015.

Høringsbrev

Høringsfristen er 15. februar 2016.