Dokumentene finner du her:

Vedtak og saksutredning (pdf)
Forslag til kommunal planstrategi 2017-2020 og forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel (pdf)

Eventuelle innspill til planstrategien og planprogrammet sendes
postmottak@nord-odal.kommune.no
eller
Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua
innen 16.06.2017.

Rådmannen