Sakens dokumenter:

Eventuelle uttalelser sendes postmottak@nord-odal.kommune.no eller Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua, innen 10.05.2019.