Informasjon om prosessen ligger på kommunens hjemmeside. Presentasjon av grunnlagsdokumentet foregikk som et digitalt arrangement og var åpent for både politikere og andre som var interessert.

Innspill og synspunkter kan sendes til postmottak@nord-odal.kommune.no  innen 22. januar 2021. Merk e-post eller brev «Planstrategi 2021 -2024».

Planstrategi 2021 - 2024

Forside planstrategi 2021 - 2024
Forside planstrategi 2021 - 2024