Endringene er disse:

  • Maksimal eiendomsskattesats for (bebygde) boligeiendommer og fritidseiendommer reduseres fra 7 promille til 5 promille.
  • Det innføres i tillegg en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 % i takstene for disse eiendomskategoriene.