E.ON har sendt MTA/Detaljplan for Songkjølen/Engerfjellet til Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE). Planen viser hvordan vindkraftverket vil bli bygget og ligger nå ute på høring.

E.ON inviterer derfor nå til «Åpne kontordager» på Milepelen

  • onsdag 20/3 klokka 13 - 16
  • torsdag 28/3 klokka 15 - 19

De oppfordrer alle som har spørsmål rundt prosjektet til å komme innom for en prat over en kopp kaffe, så vil de prøve å svare på så mange spørsmål som mulig. Tiltakshaver for nettilknytningen, Eidsiva Nett, vil også være tilstede for å svare på spesifikke spørsmål rundt nettilknytningen av prosjektet.