E-post
Kontaktperson Vaktmobilnummer: 485 14 858
Web adresse
Beskrivelse Småbåthavn/friluftsområde
Dato oppdatert 2022-04-04