Adresse v/ Olaug Dalen
Østsida 385
2130 Knapper
Kontaktperson Leder:
Olaug Dalen
Mobiltelefon: 992 64 996

For leie av Sanitetens hus i Mo:
Nina Hansen
Mobiltelefon: 977 26 970


Facebook-side
Dato oppdatert 2019-05-27