Kontaktperson Øyvind Stenhaugen
Mobiltelefon: 938 76 811

Beskrivelse Utleie av plasser: Christoffer Trøseid, tlf. 917 97074.
Dato oppdatert 2016-01-22