Kulturskolen i Odalen er en interkommunal kulturskole for barn og unge i Nord-Odal og Sør-Odal, med administrativ ledelse i Sør-Odal.

Kulturskolen i Odalen er en av Hedmarks største kulturskoler sett i forhold til innbyggertall, og har den største deltakelsesprosenten av grunnskoleelever i fylket.
 
Kulturskolen koordinerer UKM i Odalen.
 
 
lenke Søknadsskjema (via Sør-Odal kommune)
 
Kuturskoletilbud