Kulturpris og idrettspris

Nord-Odal kommune deler hvert år ut kulturpris og idrettspris (fra og med 2021) til enkeltpersoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne til å yte aktiv innsats for det lokale kultur- og/eller idrettsliv, eller utøver som har utmerket seg kvalitetsmessig.

pdf Statutter for kulturpris og idrettspris

lenke Mottakere av Nord-Odal kommunes kulturpris

lenke Mottakere av Nord-Odal kommunes idrettspris


Kulturstipend og idrettsstipend

Nord-Odal kommune deler hvert år ut kulturstipend og idrettsstipend (fra og med 2021) til enkeltpersoner mellom 12 og 25 år som i ung alder viser et spesielt talent, viser spesiell god utvikling kvalitetsmessig eller som driver kultur- og/eller idrettsaktiviteter på så høyt nivå at videre utvikling krever store utlegg.

pdf Statutter for kulturstipend og idrettsstipend

lenke Mottakere av Nord-Odal kommunes kulturstipend

lenke Mottakere av Nord-Odal kommunes idrettsstipend


Nominasjon

Alle kan nominere kandidater til begge utmerkelsene. Nominasjon skal sendes skriftlig til Nord-Odal kommune. Innsendelsen kan gjerne merkes "Nominasjon kommunale priser og stipend". Frist for nominasjon er satt til 31. desember for 2023.

I tillegg til kommunens priser og stipend, deler Nord-Odal Idrettsråd ut et eget idrettsstipend hvert år. Idrettsrådet (e-post) kan kontaktes for mer informasjon.