Nord-Odal har et variert tilbud innen idrett- og friluftsliv. Det finnes anlegg av høy standard for alt fra motorcross til rulleskøyting. Nord-Odal Idrettshall ble åpnet i 2009, og er i dag idrettens storstue. Oversikt over idrettsanlegg i kommunen finner man på Anleggsregisterets nettsider.

Det finnes mange fine turer i området, og Odal DNT er en viktig bidragsyter for kommunen innen arbeidet med friluftsliv og herunder også allmenn folkehelse. Turer og sykkelstier ligger på, og legges ut på, ut.no