Jakt
Med sin nærhet til Oslo og Gardermoen utpeker Nord-Odal seg som en av Norges lettest tilgjengelige villmarksområder. Her finnes en artsrik fauna, og i Nord-Odal kommuneskoger kan du jakte på elg, rådyr og bever i tillegg til småvilt og skogsfugl. 

Elg: På den største av skogteigene våre, Rovelstad, har vi øremerket et terreng for eksklusiv gjestejakt. Her kan gjestelag få jakte inntil en uke om gangen i følge med erfarne guider med hund, og innkvarteringen skjer i velutstyrte hytter, om ønskelig med servering av enkeltmåltider eller fullpensjon. I tillegg til lag er det også muligheter for enkeltjegere til å bli med erfarent jaktlag i naboterrenget.

Rådyr og bever: Bukkejakt på rådyr er en attraktiv jakt med mulighet for å praktisere ulike jaktformer. Bukkejakta og den påfølgende ordinære rådyrjakta finnes det rike muligheter til å oppleve i Nord-Odal. Kommuneskogen har videre et stort antall fellingsretter på bever.

For all jakt tilbyr vi skreddersydde opplegg tilpasset jegernes ønsker og behov. Dette kan innbefatte noen timers briefing eller guiding over en eller flere dager, overnatting, bespisning med mer. Det vil også være muligheter for å kombinere jakt på ulikt vilt, samt å kombinere jakt med fiske.

Hunting
Situated near Oslo and Gardermoen airport, Nord-Odal is one of the easiest available wilderness areas in Norway. Here we have a rich variety of different animals, and in Nord-Odal kommuneskoger (Northern Odal community forests) you can hunt for moose, roe, and beaver in addition to small game as well as different kinds of birds. 

Moose: On the largest of our forest lots, Rovelstad, we have earmarked a hunting ground for guest hunters. Here hunting parties have the possibility to hunt moose for up to a week accompanied with experienced guides with dogs, and lodging takes place in well-equipped cabins, where meals can be served if required. There are also opportunities for single guest hunters to hunt together with an established hunting party at the neighbouring hunting ground.

Roe and beaver: Buck hunting is a highly prized hunting opportunity, with possibilities to practice different hunting techniques. In Nord-Odal there are great opportunities to experience hunting for bucks as well as the ordinary roe hunting taking place later on in the autumn. The community forest does also have a large number of beaver permits.

For all hunting we can offer special arrangements designed to meet Your demands, including some hours of briefing, guiding for one or more days, lodging, serving of meals etc. You will also have the possibility to hunt for different species at the same time, or to combine hunting with fishing.