Gjeddevasskursene er en betegnelse på jakt- og utmarksrelaterte kurs holdt i regi av Nord-Odal kommune. Kursene holdes normalt på Gjeddevasskoiene i Bruvoll, derav navnet.

Felles for alle kursene er at de kombinerer teoretisk opplæring med praktisk jakt/praktiske øvelser.

For påmelding og/eller nærmere informasjon:
Kursene er åpne for alle: Tlf. 958 39 076
E-post: Finn Strøm

Informasjon om kurs arrangert på vegne av organisasjoner fås ved å kontakte den enkelte organisasjon.