Kontaktopplysninger

Leder for oppvekst og kultur

Gro Holt

Telefon:

928 17 959

Pedagogisk rådgiver skole og barnehage

Yvonne Bunes

Telefon:

629 78 120/900 18 644