Nord-Odal arbeids- og opplæringssenter (NOAO) skal:

Bidra til økt livskvalitet ved å opprettholde og utvikle tilpasset arbeid, aktivitet, opplæring, og assistanse for personer med funksjonshemming i Nord-Odal. Målet er at brukerne skal oppleve mestring i jobben sin. Dagaktiviteter for mennesker med funksjonshemming, pluss kjøkken og kantine for brukere og ansatte. Vi kjører også mat til institusjonene i kommunen, pluss at vi bringer og henter klesvask til vaskeriet ved NOS. Har begynt med et nytt produkt som kalles "Hætækulæ". Det er opptenningskuler som gjør det til en lek og tenne opp i ovnen, peisen eller tenne bål. Disse er luktfrie og er lette å ta med seg på tur. Hætækulæ er hovedproduktet vårt, og har blitt en suksess.

 

Aktiviteten

En godt utstyrt enhet hvor det produseres kvalitetsvarer for salg i "KRAMBUA" gjennom hele året. Krambua har inngang ved siden av legesenteret. Varene selges også på julemessa som arrangeres årlig. Det finnes en utstilling på NOAO som viser noe av utvalget. Har også utstilling på sevicetorget i kommunehuset, pluss i legesenteret.

Hvis man ønsker ytterligere informasjon, kan man enten henvende seg direkte til NOAO eller sende en e-post til Emma Berit Borgenholt Moe
 

Her er den glade vedgjengen, foto TE

Vedgruppa

Vedgruppa ble avsluttet 30. april 2021. Takk til alle kunder vi har hatt. Takker også de ansatte og brukerne på Kommuneskogen.