Kontaktopplysninger

Garvikåsen:
Enhetsleder:
Stefan Myhrer
Telefon: 47 79 67 20

Halmhaugen:
Enhetsleder:
 Stefan Myhrer
Telefon: 47 79 67 20

Møllerhuset:
Enhetsleder:
Line Sanderud Dalen
Telefon: 62 97 82 92

Småbruket:
Enhetsleder:
Eva Lukassen
Telefon: 62 97 82 95

Storbråten:
Enhetsleder:
Line Sanderud Dalen
Telefon: 62 97 82 94

Postadresse:
Nord Odal kommuine
Postmottak
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

E-post:
postmottak@nord-odal.kommune.no